องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5