องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่นตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4