องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4