องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้าน ดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศ สัญญาซื้อขายจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง ม.1, 2, 3, 6, 9, 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสี่แยกหลังอุโบสถวัดบ้านดงขี้เหล็ก) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย 13) หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าพระธาตุดอยงู) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง(ในเขตพื้นที่บ้านดอยยาว) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(บริเวณถนนสายดอนปีน-บ้านห้วยไซ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2