องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
insert_drive_file ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 ,2/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ของอบต. พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 2) (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเเรื่องหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 ,2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4