องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1572
insert_drive_file เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทันซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1