องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
verified_user OTOP ตำบลแช่ช้าง
ข้าวแคบหัวฝาย

ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวฝาย สถานที่ผลิต : หมู่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : 084-0437176 ,085-8678060 , 053-395064
พวงกุญแจจากเศษผ้า


ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา แก้วหน้อย สถานที่ผลิต : เลขที่ 10 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : 082-3845139
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าชนากานต์ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ : นางสายพิน ไชยแยง สถานที่ผลิต : เลขที่ 51/2 หมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-880349 ,053-880162 , 084-4849962 ,082-0213455
กระเป๋าจากเศษผ้า

ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา กุสุยะ สถานที่ผลิต : เลขที่ 23/4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : 094-8263011
วีระชัยสล่าเมือง เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ : นายวีระชัย มณีวรรณ สถานที่ผลิต : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : 081-6815280 เว็บไซต์ : www.วีระชัยสล่าเมือง.com , Facebook : วีระชัยสล่าเมือง (Northern Local Musician)