องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ประจำปี 2565 (ด้านที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ประจำปี 2565 (ด้านที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ประจำปี 2565 (ด้านที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ประจำปี 2565 (ด้านที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ประจำปี 2565 (ด้านที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. และตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แจ้งมติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 150 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8