องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จว.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวโครงสร้างฯ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการประชุม ก.ท. ก.จ. และก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ซักซ้อมการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ และ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9