info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 (2)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 (1)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (1)
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (2)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 21 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ