info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

account_box กองช่าง

(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss3281

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)322 เมื่อ 2019-09-13