info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายสภา

(นายกมล กันทะทา)
ประธานสภาฯ
(นายกมล กันทะทา)
ประธานสภาฯ
(นายวิชาญ ปิ่นแก้ว)
รองประธานสภาฯ
(นายวิชาญ ปิ่นแก้ว)
รองประธานสภาฯ
(นายสมศักดิ์ ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายสมศักดิ์ ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายแสวง ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายแสวง ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
( นายสมัคร ยาประสิทธิ์)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
( นายสมัคร ยาประสิทธิ์)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายอนุวัตร สิทธิน้อย)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายอนุวัตร สิทธิน้อย)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายพิทักษ์ พรหมวุฒิ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายพิทักษ์ พรหมวุฒิ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายอินสม มูลคำ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายอินสม มูลคำ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายสวัสดิ์ วงค์ใหม่)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายสวัสดิ์ วงค์ใหม่)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายนิเวศ มาก๋า)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายนิเวศ มาก๋า)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายสรายุทธ ปันผาง)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายสรายุทธ ปันผาง)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายประมวล ยะกันมูล)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายประมวล ยะกันมูล)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายเจริญ กุสุยะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 9
(นายเจริญ กุสุยะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 9
(นายรุ่งโรจน์ สมณะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 10
(นายรุ่งโรจน์ สมณะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ