info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

folder -ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาอบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และสมัยแรกของปีถัดไป
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปีถัดไป
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss3281

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)322 เมื่อ 2019-09-13