info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 ระยะที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ