info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

folder แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (2)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (1)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒)
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss2589

- จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง283 เมื่อ 2019-09-10

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง152 เมื่อ 2019-09-10

- จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 เมื่อ 2019-09-10

- จ้างจัดทำอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลแช่ช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง332 เมื่อ 2019-09-10